Đây là phần mềm điều khiển máy báo trộm từ xa bằng điện thoại Android,

Giao diện tiếng việt, dễ dàng thao tác.

https://www.mediafire.com/view/o1y37cr2n9i0pzl/Naga%20Alarm.apk

Hoặc mã QR:

Naga Alarm QR code