1. Link download phần mềm xem đầu ghi NAGA và camera chạy ứng dụng NVSIP

Link phần mềm: http://www.mediafire.com/download/xomjzi6x4aum8a7/CMS+2016.zip

Dành cho các mã đầu ghi và camera IP như sau:

Đầu ghi Naga

- NAGA-3704TU-4S

- NAGA-3808BR-4S

- NAGA-4216TW

- NVR-3704W-S

- NVR-3808W-S

Camera IP Naga

- Naga-IPC-N1M1

- Naga-IPC-N1M2

- Naga-IPC-T1M2

2. Link download phần mềm đầu ghi NAGA và camera IP chạy ứng dụng XMEYE

http://www.mediafire.com/download/tve4g68b18qe18i/CMS_cho_dau_ghi_NAGA_XM.rar

Dành cho các mã camera IP:

- Naga-IPC-T1M3

-  Naga-IPC-N1M4

3. Link download phần mềm CMS2000 cho các đầu ghi mã GM

http://www.mediafire.com/download/d0ctrgc1ob56bz4/AHD%2BCLIENT%2BCMS2000.rar

4. Phần mềm cho camera wifi NAGA chạy ứng dụng 2CU hoặc Yoosee

http://www.mediafire.com/download/sgo9hnaj6pqm7nt/CMSsetup_cho_camera_Naga_2CU_Yoosee.rar

5. Link download phần mềm cho đầu ghi NAGA chạy phần mềm ESEENET+ (IP pro)

http://www.mediafire.com/download/5ikpabmev9aijh6/cms_1.9.4.0.rar

Dành cho các mã đầu ghi và camera IP như sau:

Đầu ghi Naga

- NAGA-DVR-04J

- NAGA-16J

- Naga NVR-04JP

- Naga NVR-08JP

Camera IP  Naga

- Naga-JA-PA1010

Tham khảo thêm hướng dẫn xem đầu ghi Naga bằng phần mềm trên máy tính hoặc hướng dẫn xem đầu ghi qua điện thoại bằng ứng dụng Nagacloud