Đầu ghi NVR

Đầu ghi hình NVR 16 kênh Naga-NVR-16JP

Đầu ghi hình NVR 16 kênh Naga-NVR-16JP

“Đầu ghi hình IP 16 kênh độ nét Full 1080P, dễ dàng xem qua mạng, điện thoại IOS, Androis….Cài đặt dễ dàng với công nghệ ICloud Giao diện tiếng Việt 16CH 960H/ 16CH 720P/ 16CH 1080P Real Time Recording Xem lại cùng lúc 4 kênh hỗ trợ 2HDD (2x3TB) Hỗ trợ HDMI, VGA, PTZ, 3G-WIFI(…)

Đầu ghi Naga NVR-08JP

Đầu ghi Naga NVR-08JP

Đầu ghi hình IP 8 kênh độ nét Full 720P, dễ dàng xem qua mạng, điện thoại IOS, Androis…. Cài đặt dễ dàng với công nghệ ICloud Giao diện tiếng Việt 8CH 960H/ 8CH 720P/ 8CH 1080P Real Time Recording / 1CH 1080P/4CH 720P/4CH 960H Playback 1HDD (3TB) Hỗ trợ HDMI, VGA, PTZ, 3G-WIFI Bao(…)

Đầu ghi IP Naga NVR-3704W-S

Đầu ghi IP Naga NVR-3704W-S

Đầu ghi hình IP 4 kênh độ nét Full 720P, dễ dàng xem qua mạng, điện thoại IOS, Androis…. Cài đặt dễ dàng với công nghệ ICloud Giao diện tiếng Việt 4CH 960H/ 4CH 720P/ 2CH 1080P Real Time Recording / 1CH 1080P/720P/960H Playback 1HDD (3TB) Hỗ trợ HDMI, VGA, PTZ, 3G-WIFI Bao gồm điều(…)

Đầu ghi IP Naga NVR-04JP

Đầu ghi IP Naga NVR-04JP

Đầu ghi hình IP 4 kênh độ nét Full 720P, dễ dàng xem qua mạng, điện thoại IOS, Androis…. Cài đặt dễ dàng với công nghệ ICloud Giao diện tiếng Việt 4CH 960H/ 4CH 720P/4CH 1080P Real Time Recording / 1CH 1080P/4CH 720P/4CH 960H Playback 1HDD (3TB) Hỗ trợ HDMI, VGA, PTZ, 3G-WIFI Bao gồm(…)

Đầu ghi hình Naga NVR-3808W-S

Đầu ghi hình Naga NVR-3808W-S

Đầu ghi hình IP 8 kênh độ nét Full 720P, dễ dàng xem qua mạng, điện thoại IOS, Androis…. Cài đặt dễ dàng với công nghệ ICloud Giao diện tiếng Việt 8CH 960H/ 8CH 720P/ 4CH 1080P Real Time Recording / 2CH 1080P/4CH 720P/4CH 960H Playback 1HDD (3TB) Hỗ trợ HDMI, VGA, PTZ, 3G-WIFI Bao(…)

Menu Title