Camera AHD

Camera AHD – N800

Camera AHD – N800

Camera AHD bán cầu vỏ nhựa • Cảm biến hình ảnh: 1/4″ CMOS • Khung hình: 1280×720 • Độ phân giải: 1.3 Mega pixel • Ống kính: 2.8mm • Đèn hồng ngoại: 48 LED tầm xa 40m • Nguồn: DC 12V 1000mA (không kèm bộ đổi nguồn)

Camera AHD – N803

Camera AHD – N803

Camera AHD bán cầu vỏ kim loại • Cảm biến hình ảnh: 1/3″ CMOS • Khung hình: 1280×720 • Độ phân giải: 1.3 Mega pixels • Ống kính: 3.6mm • Đèn hồng ngoại: 24 LED tầm xa 20m • Nguồn: DC 12V 1000mA (không kèm bộ đổi nguồn)

Camera AHD – T802

Camera AHD – T802

Camera AHD dạng thân • Cảm biến hình ảnh: 1/3″ CMOS • Khung hình: 1280×720 • Độ phân giải: 1.3 Mega pixels • Ống kính: 3.6mm • Đèn hồng ngoại: 2 LED Array tầm xa 50m • Nguồn: DC 12V 1000mA đã bao gồm chân đế (không kèm bộ đổi nguồn)

  • Camera AHD T902
  • Camera AHD T902

Camera AHD T902

Camera AHD dạng thân • Cảm biến hình ảnh: 1/3″ CMOS • Khung hình: 1280×720 • Độ phân giải: 720P- 1.3 Mega pixels • Ống kính: 3.6mm • Đèn hồng ngoại: 36 LED/6 LED ARRAY tầm xa 30m • Nguồn: DC 12V 1000mA (không kèm bộ đổi nguồn)

CAMERA AHD N901

CAMERA AHD N901

Camera AHD dạng bán cầu • Cảm biến hình ảnh: 1/3″ CMOS • Khung hình: 1280×720 • Độ phân giải: 1.3 Mega pixels • Ống kính: 3.6mm • Đèn hồng ngoại: 24 LED tầm xa 20m • Nguồn: DC 12V 1000mA (không kèm bộ đổi nguồn)

Camera Naga-AHD-T131

Camera Naga-AHD-T131

Camera AHD dạng thân *Cảm biến hình ảnh: 1/3″ CMOS *Khung hình: 1280 x 720 *Độ phân giải: 1.3 MegaPixel *Ống kính: 3.6mm *Đèn hồng ngoại: 24LED tầm xa 20m *Nguồn: DC 12V 1000mA (Không kèm bộ đổi nguồn)  

Camera Naga-AHD-N133

Camera Naga-AHD-N133

Camera AHD dạng bán cầu • Cảm biến hình ảnh: 1/3″ CMOS • Khung hình: 1280×720 • Độ phân giải: 1.3 Mega pixels • Ống kính: 3.6mm • Đèn hồng ngoại: 36 LED tầm xa 20m • Nguồn: DC 12V 1000mA (không kèm bộ đổi nguồn)

Camera Naga-AHD-T130

Camera Naga-AHD-T130

Camera AHD dạng thân • Cảm biến hình ảnh: 1/3″ CMOS • Khung hình: 1280×720 • Độ phân giải: 1.3 Mega pixels • Ống kính: 3.6mm • Đèn hồng ngoại: 36 LED tầm xa 20m • Nguồn: DC 12V 1000mA (không kèm bộ đổi nguồn)

Camera Naga-AHD-N131M

Camera Naga-AHD-N131M

Camera AHD dạng bán cầu Vỏ kim loại • Cảm biến hình ảnh: 1/3″ CMOS • Khung hình: 1280×720 • Độ phân giải: 1.3 Mega pixels • Ống kính: 3.6mm • Đèn hồng ngoại: 24 LED tầm xa 20m • Nguồn: DC 12V 1000mA (không kèm bộ đổi nguồn)

Camera Naga-AHD-N130

Camera Naga-AHD-N130

Camera AHD dạng bán cầu • Cảm biến hình ảnh: 1/3″ CMOS • Khung hình: 1280×720 • Độ phân giải: 1.3 Mega pixels • Ống kính: 3.6mm • Đèn hồng ngoại: 24 LED tầm xa 20m • Nguồn: DC 12V 1000mA (không kèm bộ đổi nguồn)

Menu Title